Studie z FN Motol o bezpečnosti AndroidAPS

Kdo netuší, co je AndroidAPS, doporučuji tento odkaz na naší wiki http://wiki.nightscout.cz/index.php/APS_neboli_smy%C4%8Dka

Studie byla zveřejněna v databázi MEDLINE a výsledek je, že smyčka je bezpečná. To ze smyčky zatím nedělá oficiální technologii, ale říká, že nejvíc bychom se měli bát drobných chybiček v aplikaci. Samotný algoritmus smyčky jako takový je bezpečný a jak mi mnozí uživatelé jistě potvrdí, i velmi efektivní.

Strojový překlad anotace:
Objektivní bezpečnostní údaje o umělých systémech slinivky břišní (DOYAPS) ​​chybí. Nejrozšířenější v Evropě je implementace algoritmu OpenAPS pro AndroidAPS. Použili jsme UVA / Padova Type 1 Diabetes Simulator pro silikonovou bezpečnost a účinnost tohoto algoritmu pro různé scénáře. Metody Testovali jsme 5 konfigurací algoritmu AndroidAPS lišících se agresivitou a interakcí pacienta se systémem. Všechny konfigurace byly testovány s odchylkou citlivosti na inzulín ± 30%. Nejslibnější konfigurace byly testovány v reálných scénářích: nad a podhodnocený bolus o 50%, bolus dodaný 15 minut před jídlem a pozdní bolus dodaný 15 minut po jídle. K vyhodnocení glykemické kontroly byl použit čas CGM v rozsahu. Výsledky Testování na silikonu ukázalo, že open source systém s uzavřenou smyčkou AndroidAPS funguje efektivně a bezpečně. Nejlepší výsledky byly dosaženy, pokud algoritmus AndroidAPS pracoval s mikroboly a když byla vydána polovina vypočteného bolusu (průměrná glykémie 131 mg / dl, SD 27 mg / dl, doba v rozmezí 91%, doba mezi 54–70 mg / dl <1% a nízký krevní glukózový index dokonce <1). Bolus jídla nad a podhodnocení, stejně jako pozdní bolus, neovlivnily čas v rozmezí a důležitě čas mezi 54-70 mg / dl. Závěr Při testování na silikonu bylo prokázáno, že implementace algoritmu OpenAPS pro AndroidAPS je bezpečná a efektivní a ukázalo se, že v potenciální studii domácího nastavení je možné otestovat velký potenciál.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31769699

Sdílet

FOLLOW @ INSTAGRAM