Spike dočasně nefunkční – vyjádření vývojaře

Dobrý den – strojový překlad vyjádření vývojaře:

Ahoj všichni.

Jak si mnozí z vás všimli, dnes byl náš certifikát Nightscout Enterprise zrušen. To způsobilo, že Spike App Center přestal pracovat pro mnoho z vás.

Byl jsem v kontaktu se zástupcem společnosti Apple, který mi potvrdil, že náš certifikát byl zrušen, protože jedna osoba to oznámila společnosti Apple. Je mi smutné, že jeden jedinec může vytvořit takový chaos v životě tisíců uživatelů Spike a pravděpodobně v noci pořád dobře spí 😞

Mít snitch mezi námi všechno mění a dělá většinu možných řešení, na kterých jsem pracoval na zbytečné … Jedna věc je, že Apple hraje s námi kočku a myš, je to další věc, která má lidi mezi námi, kteří nás hlásí společnosti Apple. To znamená, že všechna řešení, na kterých jsem pracoval, jsou nyní mimo stůl.

Po tom, co jsem řekl, že po muuuuuuuuch myšlení, ladění, experimentování a testování jsem konečně našel řešení pro Spike … Není to dokonalé a to vyžaduje trochu práce na vaší straně (velmi málo ve skutečnosti), ale to zaručuje, že Spike může být distribuován a Apple ji nemůže znovu odvolat. Už žádné hraní koček a myší.

Budu pracovat na tom všem a co nejrychleji to přinese k životu. Drž se pevně … Spike se vrací … Brzy!

Original:

Hi, everyone.

As many of you have noticed, today our Nightscout Enterprise Certificate was revoked. This caused Spike App Center to stop working for many of you.

I’ve been in contact with an Apple representative who confirmed to me that our certificate was revoked because one person reported it to Apple. It makes me sad that one individual can create such chaos in the lives of thousands of Spike users and probably still sleep well at night 😞

Having a snitch among us changes everything and makes most of the possible solutions I’ve been working on useless… It’s one thing to have Apple playing cat and mouse with us, it’s another to have people among us reporting us to Apple. This means all solutions I was working on are now off the table.

Having said that, after muuuuuuuuch thinking, tweaking, experimenting and testing I’ve finally found a solution for Spike… It’s not perfect and it does require a bit of work on your part (very little actually) but it guarantees that Spike can be distributed and Apple can’t revoke it, ever again. No more playing cat and mouse.

I will be working on implementing all this and will bring it to life as soon as humanly possible. Hang tight… Spike is coming back… Soon!

Sdílet

One Comment

FOLLOW @ INSTAGRAM