Tři kamarádi

Víte, kdo jsou „tři kamarádi“? Pro nás rodiče dětí s diabetickými dětmi jsou to důležití ukazatele kompenzace diabetu 1. typu. Díky tomu, že technika jde dopředu, a máme k dispozici senzory kontinuální monitorace glykemie, dochází ke zpřísňování ukazatelů. Co dříve stačilo, již dnes nestačí. To, co se dříve zdálo vynikající, již dnes je požadovaný standard. Musíme se tedy více snažit. Jde o to nejdůležitější – o zdraví našich dětí!

1) Glykovaný hemoglobin (HbA1c):

HodnoceníHbA1c (mmol/mol)Průměrná glykemie (mmol/l)
Vynikající< 486,6 – 7,8
Velmi dobrý49 – 537,9 – 8,6
Uspokojivý54 – 588,7 – 9,4
Neuspokojivý59 – 699,5 – 10,9
Špatný> 70> 11

2) Směrodatná odchylka (SD) – vyjadřuje glykemickou variabilitu, tedy to, jak moc se glykemie mění. Doporučení je mít směrodatnou odchylku (SD) nižší než 3,5 mmol/l. Důležitý je také variační koeficient (CV), který se vypočítá jako: CV = SD/průměrná glykémie. Variační koeficient by měl být nižší než 36 %.

Příklad výpočtu:

SD dle NS je 3,7 – to je neuspokojivá odchylka při průměrné glykemii 8,6 zjistíme CV výpočtem 3,7/8,6=0,43 což je 43% takže ani variační koeficient nesplňuje kritéria dobré kompenzace.

3) Čas v doporučeném rozmezí (Time In Range) – udržování glykemie mezi 3,9 mmol/l – 10 mmol/l v 75 % času. Pro lepší kompenzaci je ale lepší stanovit přísnější rozmezí mezi 3,9 mmol/l – 7,8 mmol/l.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

FOLLOW @ INSTAGRAM