Smart zařízení nejen pro sledování glykemie, ale i pro detekci epileptického záchvatu

Není to úplně náš obor, ale i mezi diabetiky je dost epileptiků, v rámci řešení pro kamarádku jsem narazil na zajímavý nekomerční projekt detekce epileptického záchvatu pomocí nositelné elektroniky (hodinky)

Slouží to jednak pro informaci pečující osobě, že došlo k záchvatu, ale i pro pacienta samotného, kdy ví přesně délku a sílu aktivity.

Více o projektu je zde: https://www.openseizuredetector.org.uk/

Sdílet

FOLLOW @ INSTAGRAM